Všeobecné obchodní podmínky

1. Podmínky

 

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, příslušnými zákony a předpisy a jejich souladem. Pokud nesouhlasíte s některou z uvedených podmínek, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou zabezpečeny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 

 1. Je povoleno dočasně stáhnout jeden duplikát materiálů (dat nebo programů) na stránkách San Education Academy pouze pro individuální a nepodnikatelské použití. Toto je pouhé povolení licence, nikoli výměna titulu, a na základě tohoto povolení nesmíte:

  1. pokusit se dekompilovat nebo přestavět jakýkoli produkt nebo materiál obsažený na stránkách San Education Academy;

  2. odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiné omezující dokumentace; nebo

  3. převést materiály na někoho jiného nebo dokonce „zrcadlit“ materiály na jiném serveru

  4. používat materiály pro jakékoli komerční použití nebo pro jakoukoli veřejnou prezentaci (obchodní nebo nepodnikatelskou);

  5. upravovat nebo kopírovat materiály;

 2. Toto povolení může být následně ukončeno, pokud nebudete brát ohled na některá z těchto omezení, a může být ukončeno San Education Academy, kdykoli to bude považováno. Po ukončení povolení nebo po ukončení povolení prohlížení musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

 

Materiály na stránkách San Education Academy jsou uvedeny „tak, jak jsou“. San Education Academy neposkytuje žádné záruky, sdělené ani navržené, a tak se vzdává a ruší všechny další záruky, včetně bez překážek, odvozených záruk nebo stavů prodejnosti, vhodnosti z konkrétního důvodu nebo nezasahování do licencovaného majetku nebo jiného porušování práv . Společnost San Education Academy dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo neochvějné kvality použití materiálů na svých internetových stránkách nebo obecně se ztotožňující s těmito materiály nebo na jakýchkoli cílech spojených s touto webovou stránkou.

4. Omezení

 

V žádném případě by San Education Academy nebo její dodavatelé neměli podléhat jakýmkoli škodám (počítaným bez omezení, škodám za ztrátu informací nebo výhod nebo z důvodu podnikových zásahů) vyplývajících z použití nebo bezmocnosti využívat materiály na Internetová stránka, bez ohledu na to, že bylo informováno o nebezpečí pravděpodobnosti úrazu San Education Academy nebo agentovi schválenému San Education Academy. Vzhledem k tomu, že několik přehledů neumožňuje omezení odvozených záruk nebo překážky povinnosti v případě závažných nebo náhodných škod, tato omezení vás nemusí nijak ovlivnit.

5. Změny a omyly

 

Materiály, které se objevují na stránkách San Education Academy, mohou obsahovat typografické nebo fotografické chyby. San Education Academy nezaručuje, že některý z materiálů na jejích stránkách je přesný, dokončený nebo aktuální. San Education Academy může zavádět vylepšení materiálů obsažených na jejích stránkách, kdykoli bez upozornění. Akademie San Education Academy se nijak neomezuje na aktualizaci těchto materiálů.

6. Odkazy

 

San Education Academy nekontrolovala většinu webových stránek nebo odkazů spojených s jejími webovými stránkami a nezodpovídá za podstatu žádné takovéto spojené webové stránky. Začlenění jakéhokoli připojení neodvozuje podporu webu San Education Academy. Využití jakéhokoli takového připojeného webu je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání webu

 

San Education Academy může aktualizovat tyto podmínky využití pro své webové stránky kdykoli bez upozornění. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s tím, že budete vázáni aktuální formou těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

 

Jakýkoli případ identifikující se se stránkou San Education Academy by měl být spravován zákony země Tchaj-wanu, státem San Education Academy, bez ohledu na jeho spor o zákonná ustanovení.

Všeobecné podmínky vztahující se na používání webových stránek.