Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás zásadní. Podobně jsme vytvořili tuto politiku s konečným cílem, který byste měli vidět, jak shromažďujeme, využíváme, rozšiřujeme a odhalujeme a využíváme jednotlivá data. Následující podrobný popis našich zásad ochrany osobních údajů.

  • Před nebo v době shromažďování osobních údajů budeme identifikovat účely, pro které jsou informace shromažďovány.

  • Shromažďujeme a používáme jednotlivá data zvlášť s cílem uspokojit námi uvedené důvody a pro jiné dobré účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo pokud to nevyžaduje zákon.

  • Budeme pouze uchovávat jednotlivá data o délce nezbytné pro uspokojení těchto důvodů.

  • Shromažďujeme jednotlivé údaje zákonnými a přiměřenými prostředky a, je-li to vhodné, s informacemi nebo souhlasem dotčené osoby.

  • Osobní údaje by měly být důležité z důvodů, pro které mají být použity, a v míře nezbytné pro tyto důvody by měly být přesné, dokončené a aktualizované.

  • Budeme chránit jednotlivá data pomocí bezpečnostních štítů proti neštěstí nebo vloupání a také proti neschválenému přístupu, prozrazení, duplikování, použití nebo změně.

  • Okamžitě poskytneme zákazníkům přístup k našim zásadám a postupům pro správu jednotlivých údajů.

Zaměřujeme se na vedení našeho podnikání podle těchto standardů se specifickým konečným cílem zaručit, že soukromí jednotlivých údajů je zabezpečeno a udržováno.