Popis úrovně CEFR

C2 Ovládnutí nebo znalosti

Jazykové porozumění

Poslechová schopnost

Nemám potíže porozumět jakémukoli mluvenému jazyku, ať už živému nebo vysílání, i když je předáván rychlou nativní rychlostí, za předpokladu, že mám nějaký čas se seznámit s přízvukem.

Čtení s porozuměním

Umím snadno číst prakticky všechny formy psaného jazyka, včetně abstraktních, strukturálně nebo jazykově složitých textů, jako jsou příručky, odborné články a literární díla.

Schopnost mluvit

Mluvící interakce

Mohu se bez námahy účastnit jakéhokoli rozhovoru nebo diskuse a dobře ovládám idiomatické výrazy a hovorové výrazy. Dokážu se plynule vyjádřit a přesně vyjádřit jemnější významové odstíny. Pokud mám problém, můžu se vrátit zpět a restrukturalizovat problém tak hladce, že si ho ostatní lidé téměř neuvědomují.

Mluvící výraz

Dokážu předložit jasný a plynulý popis nebo argument ve stylu odpovídajícím kontextu a s efektivní logickou strukturou, která příjemci pomůže všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Schopnost psaní

Dokážu napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Umím psát složité dopisy, zprávy nebo články, které představují případ s efektivní logickou strukturou, která příjemci pomáhá všímat si důležitých bodů a pamatovat si je. Dokážu psát souhrny a recenze odborných nebo literárních děl.

Rozsah jazyků

Ukazuje velkou flexibilitu přeformulování myšlenek v různých jazykových formách, aby přesně vyjádřily jemnější odstíny významu, zdůrazňovaly, rozlišovaly a eliminovaly nejednoznačnost. Také dobře ovládá idiomatické výrazy a hovorové výrazy

Přesnost jazyka

Udržuje konzistentní gramatickou kontrolu složitého jazyka, i když je pozornost jinak zapojena (např. Při plánování dopředu, při sledování reakcí ostatních).

Jazyková plynulost

Umí se spontánně vyjadřovat zdlouhavě přirozeným hovorovým tokem, vyhýbá se nebo ustupuje kolem jakýchkoli obtíží tak hladce, že si toho účastník stěží uvědomuje.

Možnost jazykové interakce

Dokáže komunikovat s lehkostí a dovednostmi, zvedat a používat neverbální a intonační narážky zjevně bez námahy. Dokáže prolít svůj příspěvek do společného diskurzu s plně přirozeným otočením, odkazováním, vytvářením narážek atd.

Jazyková koherence

Dokáže vytvořit koherentní a soudržný diskurz a plně a vhodně využívat celou řadu organizačních vzorců a širokou škálu konektorů a dalších soudržných zařízení.

Popis jazykových schopností

* Dokáže snadno porozumět prakticky všemu, co slyšíte nebo čtete.
* Dokáže shrnout informace z různých mluvených i písemných zdrojů a rekonstruovat argumenty a účty v ucelené prezentaci.
* Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjádřit, rozlišovat jemnější odstíny významu i v těch nejsložitějších situacích.

Centrum služeb zákazníkům v Asii

17, Lane 49, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd.,

Zhongzheng Dist., Taipei, 10049 TAIWAN

Kontaktujte nás: service@seaup.org

USA místní hovor: +1 (206) 886 0588

  • Facebook

© 2020 by SEA